HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Đá nguyên thủy 5% Tháp tinh luyện Toàn bộ quái
Ngọc Sinh Mệnh 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Tâm Linh 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 110
Ngọc Hỗn Nguyên 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Ước Nguyện 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 120

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Server Thông tin sự kiện Giờ kế tiếp Đếm ngược
Server: [2-3] HUYẾT LÂU (Blood Castle)
Lâu Đài Máu tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(00:30, 10:30, 14:30, 20:30, 22:30)
VIP (500 quái / 1 viên ngọc)(Chỉ dành cho cấp Master)
Server: [2-3] QUẢNG TRƯỜNG QUỶ
Quảng Trường Quỷ tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(01:15, 09:15, 13:15, 19:15, 23:15)
VIP (500 quái / 1 viên ngọc)(Chỉ dành cho cấp Master)
Server: [2-4] Chaos Castle
Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 1:00)
Server: [3-4] Medusa Event (Săn Boss)
Xuất hiện khi có thông báo di chuyển đến bản đồ đầm lầy chết, tìm và tiêu diệt Medusa
Bản đồ: Swamp of Calmness (Chỉ dành cho cấp Master)

(11:30, 23:30)
Server: [2-4] Binh đoàn Phù Thủy
Săn phù thủy kiếm Ngọc ước nguyện và nhẫn phù thủy
(07:15, 11:15, 17:15, 23:15)
Server: [20] TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc để kiếm ngọc
Bản đồ : Atlans (PVP) & Dungeon3 (Non-PVP)
(13:45, 21:45)
Server: [2-3] Summer Event
Săn Ô May Mắn để kiếm Ngọc
Tọa độ: Lorencia (213,141) và (119,66)
(08:45, 15:45, 19:45, 23:45)
Server: [20] Đại Chiến Boss (Săn Boss)
Tiêu Diệt Binh Đoàn Quỷ Vương và Erohim
Bản dồ: Tham gia ở NPC_Boss (Giao dịch để di chuyển đến MAP Sự kiện)
(11:45, 20:45)
Server: [20] Dungegon Event
Tiêu diệt Mesdua , Kundun , Quỷ Vương và binh đoàn quái vật!
Bản đồ: Dungegon 3
(21:15)
Server: [2-3] Boss Vàng (Săn Boss)
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia, Devias4, Atlans2-3, Tarkan1-2
Server 3 ít Boss hơn Server 2
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:00)
Server: [2] Sky Event (Săn Boss)
Thiên Giới săn Boss chúa tể Kundun kiếm đồ
(01:05, 13:05)
Server: [1] Raklion Event (Săn Boss)
Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ EXC cấp cao
(9:30, 15:30, 21:30)
Server: [20] Battle Event (Event PK) 50 Reset mới tham gia được
Tham gia tại NPC_BattleEvent ở Lorencia
(21:45)
(Khi Event thông báo thì kích vào NPC_BattleEvent)
Server: [20] Chiến Trường Sinh Tử (Event PK) 50 Reset mới tham gia được
Mỗi người chơi có 3 mạng khi tham gia Event
(20:15)
Khi Event bắt đầu hãy gõ /dangkypk để di chuyển đến MAP Event
Server: [2-4] Tháp Tinh Luyện (Săn Boss)
Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare để săn đồ
Xuất hiện khi mới bảo trì xong và có lại sau 24 giờ tính từ lúc kết thúc sự kiện
Server: [2-3] Chúa tể Kundun (Kalima 7)
Xuất hiện ỏ bản đồ Kalima 7
(24h hồi sinh 1 lần từ khi bị chết)
Server: [20] CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK)
Cần liên minh Guild mới có thể đăng ký tham gia Công Thành.
Bản đồ: Công Thành Chiến
(21:00)
20:00:00
GM tổ chức